شب گذشته، Construction مفتخر به دریافت جایزه بهترین سازندگان از طرف پیمانکاران عمومی ورمونت برای ساخت آزمایشگاه بهداشت عمومی ورمونت...